"Projekt polega na wdrożeniu do produkcji innowacyjnej konstrukcji wykonanej z aluminium lotniczego, charakteryzującej się wieloma właściwościami i służącej do podnoszenia oraz przemieszczania przedmiotów o ciężarze max. 1500 kg lub 1000 kg, w dwóch wersjach

produktowych: z szyną 4 lub 5 metrową. Do produkcji wyżej opisanej konstrukcji wymagany jest specjalistyczny sprzęt wykorzystujący technologię laserową, który zostanie zakupiony w ramach realizacji niniejszego projektu. Urządzenia tnące za pomocą lasera mają zalety w dziedzinie obróbki najróżniejszych rodzajów blach, zarówno cienkich, jak i grubych, dzięki czemu maszyna może być wykorzystywana do produkcji różnorodnych elementów i doskonale nada się do produkcji innowacyjnej konstrukcji z aluminium lotniczego.

 

Dzięki realizacji przedstawionego do dofinansowania projektu firma zdywersyfikuje dotychczasową ofertę, co przełoży się bezpośrednio na wzrost liczby klientów, a co za tym idzie wzrost sprzedaży i przychodów.

 

Celem głównym projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnego wyrobu (wprowadzenie na rynek innowacji produktowej i procesowej) i zwiększenie konkurencyjności i wzrostu przychodów Wnioskodawcy w wyniku zrealizowania inwestycji.

 

Cel ten zaś zostanie osiągnięty poprzez realizacje celów szczegółowych, takich jak:

- zakupienie specjalistycznego sprzętu wykorzystującego technologię laserową w liczbie 1 szt.

- objęcie wsparciem i otrzymanie dotacji przez spółkę Metikam-Stone w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu

- zatrudnienie nowego pracownika, zajmującego się obsługą zakupionej maszyny w liczbie 1 EPC.

 

Całkowita wartość projektu: 2 591 696,78 pln Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 962 613,30 pln Kwota dofinansowania: 824 101,33 pln

 

Projekt realizowany w ramach Działania 1.5 "Rozwój produktów i usług w MŚP"; Poddziałanie 1.5.1 "Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne", Schemat 1.5.1.A "Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020."

"Projekt polega na realizacji prac badawczo-rozwojowych, w ramach których zlecone są do wykonania następujące testy:
- Zbadanie możliwości zastosowania w podnośnikach takich materiałów jak: aluminium, aluminium lotnicze o dużo większej wytrzymałości, carbon
- Sprawdzenie materiałów pod kątem szczelności układu podciśnienia
- Sprawdzenie wytrzymałościowe zastosowanych materiałów

Zakres prac będzie obejmował:
1.    Wstępne próby zgrzewania,
2.    Dobór parametrów technologicznych.
3.    Badania metalograficzne (badania makroskopowe).
4.    Badania własności mechanicznych: badania wytrzymałości na rozciąganie, zrywanie
5.    Opracowanie raportu z realizacji projektu
W przypadku uzyskania pozytywnych wyników badań i opracowania nowego rodzaju stopy z przyssawką dla naszych produktów przedsiębiorstwo będzie mogło produkować podnośniki próżniowe dużo lżejsze z jednoczesnym zachowaniem wysokiej wytrzymałości.

Całkowita wartość projektu: 100 860 pln
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 82 000 pln
Kwota dofinansowania: 73 800 pln

Projekt realizowany w ramach Działania 1.2C "Dolnośląski Bon na Innowacje" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020"

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
  • RSS Classic